داغترین‌ها: #فاطمیه

رسم شکل برای ضرب کسر در کسر

719
F.fooladi 20 دنبال‌ کننده
چگونه برای ضرب کسرها شکل رسم کنیم
F.fooladi 20 دنبال کننده
pixel