سمینار آشنایی با مفاهیم BIM - دی ماه 1395 - قسمت سوم

410
سمینار آشنایی با مفاهیم مدل اطلاعاتی ساخت (BIM ) در فرآیند پروژه های ساختمانی (ویژه کلیه اعضای سازمان نظام مهندسی استان قم) - سوم دی ماه 1395. مدرسین : دکتر سعید بنی هاشمی - مهندس سعید خلیلی قمی برگزار کننده: کمیته آموزش سازمان نظام مهندسی استان قمwww.iiBIMsolutions.ir http://iibimsolutions.ir/r-and-d/events/323-seminar-nezam-qom-azar95.html
pixel