کاش درخت

12
ابتدا خاک نرم یا سرند شده در انتها و اطراف درخت ، سپس خاک معمولی در اطراف در نهایت با پایکوبی در اطراف درخچه هواگیری البته در زمستان میتوان کود را مخلوط خاک نرم کرد.
حسین توکلی 261 دنبال کننده
pixel