آموزش نحوه پرداخت شهریه در سامانه آموزشیار

160
در این ویدئو با چگونگی مشاهده میزان بدهکاری یا بستانکاری و نحوه پرداخت شهریه آشنا می شوید روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
pixel