ترور مسلمانان

2,155
ترور مسلمانان نیوزلندداخل دو مسجد منجربه کشته شدن 49نفرشد ،ترور مسلمانان واقعا دلخراش بود،ترور مسلمانان که باعث کشتار مردم از سن خرد سال تا میان سال شد
Iranyan 2 دنبال کننده
pixel