گفتگوی اسپرانتیستی با ساعد عباسی (توسط: از خلقِ چین)

239

گفتگوی پایگاه خبری از خلقِ چین (به اسپرانتو: El Popola Ĉinio) با اسپرانتیست ایرانی ساعد عباسی به زبان بین المللی اسپرانتو.

اسپرانتو
اسپرانتو 63 دنبال کننده