اعتراض دانشجویان به روحانی و ترک جلسه

9,555
کلاکت 13.9 هزار دنبال‌ کننده

اعتراض برخی از دانشجویان به روحانی و ترک جلسه در دانشگاه تهران

کلاکت 13.9 هزار دنبال کننده
pixel