مراقبت از نوزاد متولد شده از مادر مشکوک یا مبتلا به بیماری کووید 19

25
اهداف عمومی: آشنایی با بیماری کووید در نوزادان اهداف اختصاصی: نحوه مراقبت ازنوزاد مشکوک یا مبتلا به کووید اقدامات تشخیصی در نوزاد مشکوک یا مبتلا به کووید اقدامات درمانی در نوزاد مشکوک یا مبتلا به کووید در این وبینار به آشنایی با بیماری کووید در نوزادان، نحوه مراقبت ازنوزاد مشکوک یا مبتلا، اقدامات تشخیصی در این نوزادان و نحوه درمان می پردازیم در این وبینار با همکاری دکتر رضا بهرامی استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز به جدیدترین راه کارهای مراقبتی از نوزادان مبتلا به کووید۱۹ و آنانی که از مادران آلوده بدنیا آمدند، پرداخته می شود.
مجله لیگ قهرمانان اروپا - قسمت 13: به استقبال دور برگشت، مرور یک کامبک تاریخی از بارسا
%95
کارگردان: مدت زمان: 22 دقیقه
مجله لیگ قهرمانان اروپا - قسمت 13: به استقبال دور برگشت، مرور یک کامبک تاریخی از بارسا
pixel