از سومین کنگره متخصصان علم اطلاعات چه خبر؟

318
گفتگوی شناسه با جناب آقای ابراهیم عمرانی (دبیر اجرائی کنگره) تاریخ مصاحبه: دهم خرداد 1396
pixel