بزرگداشت شهدای دفاع مقدس'آرامگاه عشق'

452
دارالفنون 109 دنبال‌ کننده
آرامگاه عشق-خواننده:مهدی فارسیجانی-کارگردان: محمدجواد عربی-مجری طرح آموزشگاه سینمایی دارالفنون-زیرنظرنظراستاد محمدمهدی تدین-برای کسب اطلاعات بیشتردرمورد این دوره آموزشی به سایت آموزشگاه به نشانیwww.darolfunun.comمراجعه نمایید.آموزشگاه فیلمسازی-آموزشگاه تدوین-آموزشگاه گویندگی-آموزشگاه عکاسی-آموزشگاه سینمایی-مدرک رسمی وزارت ارشاد-دارالفنون-تلفن66573000 تلگرامhttps://t.me/darolfunun
دارالفنون 109 دنبال کننده
pixel