بیشه مثل ها - بازی اشکنک داره سر شکستنک داره

6,791

در بیشۀ سرسبزی دوستان خوبی مثل زبل، لاکی، نیش نیش، فلفلی و قورقوری در کنار هم لانه ساخته و در همسایگی هم زندگی می کنند. آنها هر روز به جنگل رفته و برای خود غذا پیدا می کنند و کلی چیزهای جدید و مَثَل های تازه از همدیگر یاد می گیرند...

مجله ویدیویی چنگ
مجله ویدیویی چنگ 8.4 هزار دنبال کننده