بندر ترکمن در ادامه سفر با موتور دور نوار مرزی ایران

385
سفر با موتور دور حداقل نوار مرزی ایران تابستان نود و هشت با موتور هوندا به همراه حاج محمدرضا عباسیان از نجف آباد اصفهان دوست همراهم در بندر ترکمن در تابستان به باران خوردیم.اما همچنان در مسیر ثابت قدم بودیم
filimo
دیرین دیرین - قسمت 1: گودزیلا
%98
سه کله تهی می خواهند گوشت بخرند، اما پولشان نمی رسد و فقط می توانند یک سلول پروتئین بخرند. در همین حین یک گودزیلای مهیب وارد شهر می شود ...
pixel