کی شهروند استرالیا محسوب می‌شویم؟/هشدار در خصوص ارائه مدرک تقلبی به اداره مهاجرت

150
صدای استرالیا 37 دنبال‌ کننده
صدای استرالیا – در خبرها شنیدیم حق شهروندی مردی که هنگام اقدام برای گرفتن گواهینامه رانندگی استرالیایی، یک گواهینامه خارجی جعلی ارائه کرده بود باطل شده است. این خبر باعث نگرانی بسیاری از آنهایی شده است که در جریان پروسه دریافت حق شهروندی واقعیت را کتمان کرده‌اند. در همین راستا سراغ دکتر سیروس احمدی از دفتر مهاجرتی ویزایاب رفتیم تا در این خصوص و موارد زیر توضیحات بیشتری بدهند: دروغ گفتن در پروسه گرفتن اقامت استرالیا و دریافت حق شهروندی چگونه باعث از دست دادن حق شهروندی می‌شود؟ چه زمانی شهروند استرالیا مح
pixel