همنوازی نرو نرو توسط اساتید آموزشگاه موسیقی پیکولو

963

همنوازی زیبای آهنگ نرو نرو گرشا رضایی از اساتید آموزشگاه موسیقی پیکولو استاد مجید ترکاشوند ،حمید رضا فتائی ،پویا واعظی و پروانه بهبهانی ثبت نام دوره آموزشی 44297881