دوربین 96 ؛ قسمت 29 ؛ روز درهای باز مساجد در آلمان ؛ شبکه جهانی جام جم

73

قسمت 29 ؛ بخش ویدئوهای ارسالی مخاطبان موضوع : جشن روز درهای باز در آلمان ارسالی از : خانم کرباسچی شما هم میتوانید ویدئوهای خود را برای نمایش در برنامه دوربین از طریق تلگرام به شماره 09035776077 ، برای ما ارسال نمایید. برنامه زنده دوربین سه شنبه ها ساعت 21:15