علی شکوری‌راد: روحانی به عقب بازگشت و صدای حامیانش را نشنید

1,713

نقددرون گفتمانی اصلاح‌طلبی درگفت‌و‌گوبا علی شکوری‌راد: «قسمت سوم» رئیس جمهور صدای حامیانش را نشنید، او وزیر اقتصادش که توانایی مقبولی داشت را برداشت و فردی بی خاصیت را جایگزین او کرد. وقتی دولت درمهمترین گزینه اش که وزیر اقتصاداست دچار اشتباه می شود یعنی مهمترین موضوع کشور فروگذار شده است. به محاق رفتن اسحاق جهانگیری در دولت روحانی هم دور از انتظار بود، او چرا در دولت مانده ؟