جلسه ششم | آخرین آمادگی برای ظهور: اصلاح مدیریت در خانواده و جامعه

4,547

جلسه ششم از مبحث "آخرین آمادگی برای ظهور: اصلاح مدیریت در خانواده و جامعه" | محرم98

علیرضا پناهیان
علیرضا پناهیان 4.6 هزار دنبال کننده