شیرپوینت فارسی

641

راهکاری جامع برای اتوماسیون فرآیندهای سازمانی، پورتال، مدیریت اسناد و .... برای آشنایی کاملتر با شیرپوینت و استفاده عملی از آن به سایت www.parnianportal.com مراجعه نمایید.

پرنیان
پرنیان 36 دنبال کننده