گزارش سفر وزیر ارتباطات به استان کرمان

390
سفر استانی مهندس آذری جهرمی به استان کرمان دوم تیرماه 97
pixel