کمپین روز جهانی کاهش سرعت

551
مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد عضو کمیته ملی"روز جهانی کاهش سرعت" این رویداد بین المللی را گرامی می دارد.
pixel