پاسخ به پرسش های بیمه ایرانیان خارج از کشور در با همستان

289
289 بازدید
اشتراک گذاری
دکتر احمد خزاعی ، مدیر کل اتباع سازمان تامین اجتماعی ، یک شنبه 24 شهریور در برنامه باهمستان شبکه جهانی جام جم توضیحاتی را درخصوص بیمه ایرانیان خارج از کشور ارائه دادند و به پرسشهای ایرانیان خارج از کشور پاسخ گفتند .
pixel