شهرزاد - نیکلای ریمسکی کورساکف

103

تبریزامروز: شهرزاد از سمفونی هزار و یک شب -اجرا: ارکستر سمفونی اتحاد جماهیر شوروی 1. The Sea and Sinbad's Ship (Largo maestoso — Allegro non troppo) (0:10) 2. The tale of Prince Kalendar (Lento — Andantino) (10:52) 3. The Young Prince and The Young Princess (Andantino quasi allegretto) (22:34) 4. The Festival at Baghdad - The Ship Breaks on the rock of Bronze Horseman. (Allegro molto e frenetico Allegro non troppo e maestoso — Lento) (32:47) Heinrich Friedheim, solo violin USSR State Symphony Orchestr