تعریض محور نراق - مشهد اردهال

199

تعریض محور نراق - مشهد اردهال توسط عوامل اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان دلیجان در حال اجرا است.

pixel