36 ترفند هوشمندانه که با نمک می توانید در خانه انجام دهید | nect.ir

1,085
نکت
نکت 14 دنبال‌ کننده

http://nect.ir شما می توانید با استفاده از نمک و رنگ آمیزی مواد غذایی در خانه کارهای جالبی انجام دهید. قبل از سرخ کردن مرغ به نمک بر روی تابه بریزید تا روغن پراکنده شود. سریعترین راه برای تمیز کردن اسفنج آرایش با استفاده از نمک.

نکت
نکت 14 دنبال کننده