چطور جامعه شناسی به ما کمک می کند؟

10
جامعه شناسان جوان 12 دنبال‌ کننده
10 بازدید
اشتراک گذاری
از کل نگری جامعه شناسی چگونه می توانیم به راهکارهایی اجرایی و عملی برسیم، موضوعی که در این ویدئو به آم پرداخته شده است. برای آشنایی بیشتر با این مباحث به مقالات «جامعه شناس حرفه ای» در سایت جامعه شناسان جوان مراجعه کنید که از جمله «جامعه شناس حرفه ای چگونه می اندیشید؟» https://youngsociologists.com/%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%85%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%d8%af%d8%9f-%d9%88-%d8%b1%d8%a7/ از اولویت ویژه ای برخودار است. حتماً این مقاله را بخوانید.
pixel