ترتیب نمایش
مـقـآمـ مـعـظـمـ غـرور./

مـقـآمـ مـعـظـمـ غـرور./

1 ماه پیش
دنـــبــال شـــدی عــزیـــزم
*ARAM★Akildiz*

*ARAM★Akildiz*

1 ماه پیش
لاعیکککککککک عزیزم دنبالی بدنبال
مـقـآمـ مـعـظـمـ غـرور./

مـقـآمـ مـعـظـمـ غـرور./

2 ماه پیش
مــعـنـم مــیـرم هـفـتــم
مـقـآمـ مـعـظـمـ غـرور./

مـقـآمـ مـعـظـمـ غـرور./

2 ماه پیش
عــآرع بــا خــودتــم
یه دخمل هشتادی (فالو = فالو)

یه دخمل هشتادی (فالو = فالو)

2 ماه پیش
منو میگی آجی؟ دارم میرم کلاس هفتم
مـقـآمـ مـعـظـمـ غـرور./

مـقـآمـ مـعـظـمـ غـرور./

2 ماه پیش
عـآجــی تـو کــلـاس چــنــدمـی
یه دخمل هشتادی (فالو = فالو)

یه دخمل هشتادی (فالو = فالو)

2 ماه پیش
خخخخخ باشه تسلیم شدم
مـقـآمـ مـعـظـمـ غـرور./

مـقـآمـ مـعـظـمـ غـرور./

2 ماه پیش
تــو کــتــاب سـخــنــان گــهـربار تــتـــلو عــــشـــقـم
نمایش بیشتر دیدگاه ها