گلایه مرحوم طالقانی از منتقدین به جلسات تفسیر قران

261

آیت الله طالقانی:قران،برای تدبر و تفكر است نه صرفا تیمن و تبرك و مجالس عزا.گلایه از برخی مذهبی ها كه از جلسات تفسیر قران،انتقاد كردند.

قرآن پویان
قرآن پویان 5 دنبال کننده