کنایه جالب رئیس جمهور به اقدامات اخیر آمریکا

89

کنایه جالب رئیس جمهور به اقدامات اخیر آمریکا www.nikru.ir : پایگاه خبری نیک رو :

نیک رو
نیک رو 1.1 هزار دنبال کننده