اهمیت مسئولیت پذیری والدین

94
والدین قبول کنند یا خیر در دورانی بچه دار شدند که مملو از اتفاقات رسانه ای مختلف است و مسئولیت همه این ها با والدین است.
آقازاده - قسمت 18 : زخم
%95
کارگردان: بهرنگ توفیقی مدت زمان: 48 دقیقه
آقازاده - قسمت 18 : زخم
pixel