آب - خیریه کریمان

15
طرح انتقال آب به روستای رومه بخش نهبندان استان خراسان جنوبی توسط خیریه کریمان اولین خیریه تخصصی آب در ایران
KarimanCharity 3 دنبال کننده
pixel