تعیین جنسیت در انسان و حیوانات

813
آیا می‌دانستید بعضی از ماهی‌ها می‌توانند جنسیت خود را هر زمانی که دوست داشتند عوض کنند؟ آیا می‌دانستید بعضی از حشرات فقط بعضی از اوقات از کروموزوم‌های تعیین جنسیتشان استفاده می‌کنند؟ تعیین جنسیت در پستانداران و جانداران دیگر موضوعی بسیار جذاب است. در این ویدیو در ابتدا به روش‌های مرسوم تعیین جنسیت در موجودات زنده پرداخته و سپس به ذکر چند مثال جالب در مورد آن‌ها پرداخته‌ایم. سایت کرونوس: https://www.chronos-farsi.com فیسبوک: https://facebook.com/chronosir توییتر: https://twitter.com/ChronosFarsi تلگرام: ht
کرونوس 215 دنبال کننده
pixel