فرهنگ ازدواج آسان

70
این ویدئو گزارشی درون شهری است که به بررسی مقوله ازدواج در بطن جامعه می پردازد و نظرات شهروندان را در خصوص ازدواج آسان جویا می شود
pixel