دکتر ابراهیمی دینانی - شرح غزل در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد - 1/2

730

برای توضیحات بیشتر رجوع شود به : www.maarefat.com

معرفت
معرفت 267 دنبال کننده
اسطوره

اسطوره

7 سال پیش
mrجان تبلیغ صوفیگری کجاست.مهلومه باشعرحافظ بیگانه ای.
Mr

Mr

7 سال پیش
این آقا دراه همش تبلیغ صوفی گری می کنه! من نمی دونم چطوری پا ثابته تلوزیون شده! مردم ما هم که ماشا.. همه آگاه!
اسطوره

اسطوره

7 سال پیش
درودخدابرشما.معرفت داری
معرفت
معرفت درود بر شما