لزوم خلاقیت در احترام به زمین | مونا خالقی‌ راد | تداکس‌تهران Countdown 2020

42
چطور این تنها سیاره قابل حیات را از فاجعه اقلیمی نجات دهیم؟ با دقت به تصمیمات شخصی و موضعی که اثرات جمعی دارند، و خلاقیت در روش زندگی.
تداکس تهران 1.1 هزار دنبال کننده
pixel