برندسازی شخصی با زیرنویس فارسی (قسمت اول)

944

در این قسمت با پرسونال برندینگ یا برندسازی شخصی آشنا می شوید و متوجه می شوید تا چگونه می توانید برای بیزینس شخصی خود تمایز ایجاد کنید. ویدیو از دارن دیلی از باشگاه توانگری ممنونم برای تهیه زیرنویس فارسی برای این ویدیو آموزشی