مراقبت های حین درمان ارتودنسی

88

در طول دوره درمان ارتودنسی باید از گاز زدن میوه ها و خوردن غذاهای سفت خودداری شود. جدا شدن براکت ها با توقف حرکت دندان طول دوره درمان را افزایش می دهد.

dr.aghil.rahmani
dr.aghil.rahmani 1 دنبال کننده