سری دوم مرزبانان کانادا با دوبله فارسی - قسمت 3

698

هر مسافری داستان خودش را دارد. این مسئولیت ماست که برای پیدا کردن حقیقت بیشتر کنکاش کنیم". لری میلر، مامور خدمات مرزی. ''مرزبانان کانادا '' نگاهی واقع بینانه به زندگی در خط مقدم امنیت ملی . با ماموران خدمات مرزی کانادا همراه می شویم، در زمانیکه آنها جلوی افراد مشکوک و تجارت قاچاق یا هر چیز ممنوعی را از سراسر دنیا می گیرند تا مرز را امن نگاه دارند.