صادرات فلفل دلمه ای با قیمت رقابتی

65

صادرات فلفل دلمه ای با قیمت رقابتی توسط بازرگانی ویتاراد با نرخ کمتر از بازار روز به کشورهای مختلف همچون روسیه و کشورهای عربی انجام می گیرد. Www.vitarad.com

سجاد راد
سجاد راد 4 دنبال کننده