مظلومیّت یاقوت ۴۸ - بخش۴ - تفاوت نظام ما با تمدن اسلامی

253

تفاوت ساختار سیاسی نظام با جامعه و تمدن اسلامی / زنجیره ی تمدّن سازی اسلامی / ما ادّعای حکومت اسلامی نکرده ایم، بلکه انقلاب کردیم و نظام اسلامی تشکیل دادیم و در حال حاضر در پی تشکیل دولت اسلامی هستیم تا در مراحل بعد به تشکیل تمدّن اسلامی برسیم. / مجموعه کلیپ های «مظلومیّت یاقوت» با بیانی ساده، نوین و جامع، به پاسخگویی شبهاتی پیرامون دین و سیاست، ولایت فقیه و مسائل روزِ مرتبط با آن ها می پردازد.