دومین گزارش اختصاصی علی حجوانی از TIFF2019 | برخورد نزدیک از شرق دور

1,061
اختصاصی آرت‌تاکس از فستیوال فیلم تورنتو: مرور آثاری که پیش از شروع جشنواره تورنتو به نمایش ٔدرآمده‌اند:« آثاری از شرق آسیا و اروپا
آرت تاکس 3.4 هزار دنبال کننده
pixel