آشنایی با خط 7 مترو تهران

174
آشنایی با خط 7 مترو تهران / خط ۷ یک خط درون شهری به طول ۲۷ کیلومتر با ۲2 ایستگاه است.این خط عمیق ترین خط متروی تهران است | اخبار متروی کشور را در لینک روبه رو دنبال کنید: https://rah-ahan.ir/category/urban-train
pixel