رئیس جمهور در اجتماع مردم سیل زده پلدختر

1,176
بازسازی پلدختر، معمولان و روستاهای آسیب دیده استان لرستان، در اولویت برنامه ها قرار دارد/ دولت با همه توان و تا پایان کار بازسازی در کنار مردم مناطق سیل زده خواهد بود
pixel