۲۰ اصطلاح جالب و کاربردی زبان آلمانی

128
با تشکر از جناب مسعود بهزادی عزیز بابت جمع آوری با صدای بلند تکرار کنید و مطمئن باشید که خیلی مؤثر در امر یادگیری هست
pixel