کلیات سامانه برگزاری امتحانات و آزمون آنلاین آنک

658
شرکت سماتوس 30 دنبال‌ کننده
کلیات سامانه که در این سامانه مخصوصا برای برگزاری یک آزمون چه شرایطی لازم می باشد توضیح داده می شود
pixel