داغترین‌ها: #آپارات کودک

مناجات-ساورعلیا-مولانا

979
این آواز قسمتی از مناجاتی است که با صدای عبداله ساورعلیا در رمضان 1394 در رادیو گلستان ضبط گردید.. ای خدای با عطای با وفا رحم کن بر عمر رفته در جفا خرج کردم عمر خود را دم بدم در دمیدم جمله را در زیر و بم گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن مصلحی تو ای تو سلطان سخن کیمیا داری که تبدیلش کنی گرچه جوی خون بود نیلش کنی این چنین میناگریها کار تست این چنین اکسیرها اسرار تست..مولاناwww.savarolia.com
pixel