راز دیگ جادو جنبل در RED DEAD

415

شما با رفتن به این مکان با یک دیگ عجیب رو برو می شوید که در اطراف ان استخوان موجود است توجه کنید فقط می توانید یک بار از این معجون در طول بازی بخورید که بعد از خوردن کمی دورتر از ان مکان بهوش میایید

Pocker_1_Face 52 دنبال کننده
pixel