گزارش دوربین هفت از پنجمین دوره مسابقات رباتیک ICS

93
93 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش دوربین هفت از پنجمین دوره مسابقات رباتیک ICS.شبکه آموزش.اسفند 1397
pixel