ماجرای عذرخواهی قوچانی از کوچک زاده و خروج او از جبهه پایداری

244

مهدی کوچک زاده نماینده سابق تهران و عضو سابق جبهه پایداری با حضور در برنامه دست خط به سؤالات مجری این برنامه پاسخ داد که در ادامه خلاصه ای از این برنامه را مشاهده می کنید منبع : شبکه تهران