نشست بررسی وضعیت خودرو

82

شبکه یک- 17 مرداد 98- 14:00| قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست با قطعه‌سازان و خودروسازان گفت: دو خودروساز مطرح کشور هر کدام حدود 200 هزار خودرو سر رسید شده دارند که باید تحویل دهند. رضا رحمانی وزیر صنعت در این نشیت گفت: به این نتیجه نرسیده اند که خودروساز ها تعمداً خودرو را نگه داشته اند اما اگر سازمان بازرسی کل کشور به این نتیجه رسید، حتما برخورد می کنیم.

پایشگری
پایشگری 1.1 هزار دنبال کننده