طعم غذای هندی در قلب تهران

227
سی تیر و تنوع غذایی اون دیگه این روزها زبان زد خاص و عامه یه نگاهی بندازیم به این غرفه غذای هندی که مشتریان و هواردان خاص خودش رو داره مجری گذرگردشگری سی تیر: مجموعه پیام خاص تولید محتوا : marketik.ir
filimo
گودال - فصل 1 قسمت 1
%91
گودال، یکی از خطرناک ترین محله های استانبول، توسط خانواده کوکووا اداره می شود. اگرچه آنها با جرم ارتباط نزدیکی دارند، اما خانواده قوانین خاص خود را دارد. یکی از این قوانین ...
pixel